Föreställningen (5/5)

Bilderna är tagna den 19, 21, 22 och 23 maj.