Föreställningen (4/5)

Bilderna är tagna den 19, 22 och 23 maj.