Scenen intar studion (3/3)

Bilderna är tagna den 22 maj, och har manipulerats digitalt.