Bakom scenen inför den första sålda generalrepetitionen (3/3)

Bilderna är tagna den 18 maj.